Øremærket barsel

Det siger loven barsel-01Her er argumenterne for øremærket barsel.
Jo længere tid kvinden er på barsel, des mere bliver kvindens karriere, indtægt og pension påvirket negativt. Så øremærket barsel vil give mere ligestilling mellem kønnene.

Når en far tilbringer tid med barnet alene, knytter han sig på en anden måde til barnet, og omvendt. Det giver desuden manden en mulighed for at udvikle en omsorgsside af sig selv, som både styrker ham og familien og jo mere ligestillet et parforhold er, des mindre er risikoen for at blive skilt.

Mange unge fædre ønsker at holde barsel med deres barn, og de tror faktisk ofte, at de sagtens kan holde barsel. Men når de spørger på jobbet, er det ikke en mulighed. Derfor skal der lovgives.

Hvis man ikke øremærker barsel til fædrene, og overlades det til den enkelte familie at afgøre, hvem der skal tage barsel, så bliver der svært at få mændene til at tage barsel. For familiens indkomsttab vil oftest værre størst, hvis manden tager barsel.

Desuden er det meget svært for mænd, at bede om mere barsel end de obligatoriske to uger, når det ikke er en lov.

Her er en række blogs, artikler og indlæg, du kan dykke dybere ned i.

Her er argumenterne mod øremærket barsel.
Få er imod barsel til mænd, argumentet går blot på, at det skal være frivilligt. Modstandere mener derfor, at det handler om en holdningsændring i samfundet.

Man bruger et retorisk kneb og kalder det ’tvungen’ barsel, så er der allerede indbygget en modstand.
Staten skal ikke blande sig i familiens anliggender, den enkelte familie skal selv have lov til at fordele barslen.

Man vil ikke risikere, at familierne samlet set tager mindre barselsorlov sammen med deres børn. For hvis den er øremærket, og faderen ikke vil, så kan moderen ikke overtage hans barsel.

I Norden er der øremærket barsel
I Island har fædrene ret til tre måneders barselsorlov.
I Sverige er 60 dage af barselsorloven reserveret til fædrene.
I Norge har fædre ret til 12 ugers barselsorlov.
I Finland har fædre ret til 54 dages barselsorlov

Øremærket-barsel-statistik-01-768x491

Tak til Berlingske og Dansk Kvindesamfund for at hjælpe med at gøre siden endnu bedre.