Medlemsvilkår

Medlemsvilkår

–  Et medlemskab forudbetales og gælder for et år ad gangen.
–  Medlemskabet er gældende fra dato for første netværksmøde
–  Medlemskabet kan til enhver tid opsiges, men evt. overskydende kontingent refunderes ikke.
–  Medlemskabet er personligt. Det kan være både være privat eller firmabetalt
–  På opfordring godkender Mandag Morgen Businesskvinder efteruddannelsesbeviser for deltagelse i netværksarbejdet og mentorprogram
–  Udmeldelse skal ske skriftligt via mail til eva@evariedel.com og skal ske måneden før udløb af medlemsåret
–  Udmeldelse har virkning fra den sidste dag i et medlemsår (ultimo måneden før et nyt medlemsår påbegyndes)