Kvinde er kvinde bedst

Lad os blive bedre kvinder sammen
Der er ingen tvivl om at kvinders ubevidste fordomme mod kvinder også kan være med til at spænde ben for os selv. Og når kvinder ikke hjælper hinanden deaktiverer vi en vigtig komponent i karrieren: netværkets styrke. I Berlingske Businesskvinder arbejder vi fokuseret på at opbygge en bred base af kvinder, der vil overvinde ubevidste fordomme mod kvinder med fakta og inkluderende løsninger i et fortroligt, forpligtet fællesskab.

I denne base skaber vi sammen nye relationer, der fremmer tillid, venskaber, alliancer, læring, videndeling, sparring, samarbejder, inspiration, erfaringsudveksling, og støtte kvinder i mellem.

Det ultimative mål er at skabe et arbejdsklima, hvor begge køns evner blomstrer bedst muligt – samtidigt med at kvinderne selv skal tage ansvar for deres karrierer og sigte højt.

Sådan kommer du med