Kvindekampen rykker ind i direktionslokalerne

Glem alt om politiske initiativer eller stramninger. Det bliver progressive topchefer, der kommer til at bane vejen for flere kvinder i ledelse. Her kan du læse highlights fra netværket Berlingske Businesskvinders første årlige konference.

Der er noget med lydniveauet, når over 100 kvinder mødes i samme rum. Lys latter og falset går mere direkte i rygmarven end det normale (mandlige) stemmeleje, eller måske er der tale om Unconscious bias? Hvis du ikke kender begrebet, så se at få det lært. Unconscious bias – forudindtagede forestillinger og fordomme – blev igen og igen fremhævet som barrierer for kvinders vej mod toppen på konferencen »Vejen til nye løsninger« afholdt hos Berlingske 9. november.

Konferencen var det første fællesarrangement for samtlige medlemmer af netværket Berlingske Businesskvinder, som også 30 mænd havde fundet vej til. Det vender vi tilbage til.

Ny ledelseskultur i Deloitte

Første taler på konferencen var Anders Dons, CEO i Deloitte, der for nyligt har erklæret, at han personligt vil stå i spidsen for at få flere kvinder til tops i Deloitte. Beslutningen har været fire år undervejs, først og fremmest fordi det har krævet en større kulturændring.

»Vi har brudt siloer ned og taget et opgør med elefanterne for at få skabt en ledelseskultur, hvor diversity er på dagsordenen. Vi skal komplementere hinanden i hverdagen og have alle talenter i spil, og det handler ikke kun om køn,« sagde Anders Dons og erkendte, at han tidligere har været bange for agendaen og bange for at sige noget forkert.

»Vi behøver ikke flere analyser til at dokumentere, at diversitet er en god business-case, men vi har haft svært ved at finde danske forbilleder for, hvordan vi skulle gribe opgaven an. Vi har i stedet lænet os op ad erfaringerne i Deloitte i England og Australien og taget en fakta-drevet tilgang til at løse problemet,« sagde Anders Dons. Han pegede på, at Deloitte har 42 procent kvinder på seniorniveau, men kun ni procent på partnerniveau, og at det næppe handler om, at kvinder bliver mere uintelligente over tid.

»Vi har dokumenteret, at vi skal have en signifikant anderledes dialog, når vi skal rekruttere henholdsvis kvinder og mænd som partnere. Vi har en ambition om, at vi skal lære hurtigt, men det kommer til at tage tid, og vi kommer også til at begå fejl,« sagde topchefen i Deloitte.

BCGs opgør med blinde vinkler

Fakta og data er også Boston Consulting Groups metier, og Mai-Britt Poulsen, CEO for BCG i Danmark, indledte med at referere til en helt ny undersøgelse blandt 2.500 danske studerende på fem universiteter og handelshøjskoler. Den handlede om baggrunden for deres studievalg, opfattelse af ligestilling og deres forventninger til arbejdslivet.

Undersøgelsen viste, at 70 pct. af de mandlige studerende havde ambition om at blive topledere. Det samme gælder kun for 60 procent af de kvindelige studerende. Undersøgelsen viste desuden, at 56 procent af de studerende på de videregående uddannelser i Danmark er kvinder, men kvinder udgør kun 30 procent på leder-genererende uddannelser som økonomi og ingeniør og kun 20 procent på IT-uddannelser.

»Hvis vi fastholder denne meget smalle eller stereotype forestilling om, hvilke karaktertræk en leder skal have, ser det sort ud for kvinderne,« sagde Mai-Britt Poulsen og pointerede nødvendigheden af et opgør med de blinde vinkler:

»Vi skal øge bevidstheden om bias, vi skal øge bevidstheden om, hvad der er en god leder, og så skal vi have mændene med. Vi er nødt til at arbejde med fleksible karrieremodeller. Og så skal vi behandle diversitetsdagsorden på samme strategiske niveau som alle andre forretningsområder.«

De helt konkrete råd

Asger Ryhl, Director of UN Women, der gennem mange år har arbejdet med ligestilling i danske virksomheder, sagde indledningsvis, at der ikke findes nogen one size fits all-løsninger. Han gav følgende råd til forsamlingen:

  • Ved rekruttering: Sørg for at få kvinder i pipelinen. Kig på, om I skal omformulere jobopslag og beskrive arbejdsopgaver og kvalifikationer anderledes.
  • Ved udvælgelse: Opret en rekrutteringskomite, så I undgår unconcious bias. Sørg for, at der er kvinder på shortlisten.
  • Gør det klart, at fleksibilitet og balance mellem familie og arbejde er et anliggende for alle. Det samme gælder barsel, der ikke skal være i strid med ønsket om et lederjob. Bryd de sociale normer.

Minister: Vi skal have lige muligheder

Enhver god konference inddrager deltagerne. Således også denne, der blev dygtigt orkestreret af Sascha Amarasinha, stifter af konsultenthuset Respond. Med røde og grønne sedler bad hun publikum markere, om de er tilhængere af kvoter til bestyrelserne eller ny lovgivning om barsel. Rødt for nej og grønt for ja. Resultatet var et stort grønt flertal ved begge afstemninger

Karen Ellemann, minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, havde denne kommentar til businesskvindernes ønske om lovindgreb i forhold til bestyrelser og barsel:

»Det frustrer mig, at ønsket er så udtalt. Ansvarlige virksomhedsledere har erkendt, at de har brug for hele talentmassen, og de skal nok få taget hånd om mangfoldigheden,« sagde ligestillingsministeren, der have ryddet tre timer i sin travle ministerkalender for at deltage på hele konferencen.

Karen Ellemann indledte sin tale med at fortælle, at vi har et problem med ligestilling i Danmark, men at hun foretrækker at tale om lige muligheder frem for ligestilling.

»Debatten er hård. Ind imellem nærmer den sig en skyttegravskrig, og det fører ikke til nye løsninger,« sagde Karen Ellemann og tilføjede, at hun som liberal politikere ikke går ind for mere lovgivning på området. Hun fremhævede i stedet ministeriets nye kampagne »Orlov – ta’ det som en mand«, der skal få flere fædre til at tage mere orlov. Og så forholdt hun sig meget kritisk over for analysen fra Institut for Menneskerettigheder, der viser, at det vil tage 129 år, før vi har ligestilling på de øverste ledelsesposter i Danmark.

Optimistiske mænd

Og så var der det med mændene. Hvorfor var de inviteret med til et kvindenetværks konference?

»Vi elsker at arbejde med mænd. De fleste vil være vores allierede, når vi arbejder på en sag, der er til gavn for begge køn. Vi skal bruge hinanden og lytte til hinanden i forhold til den skingre diskurs, der normalt kører,« sagde Eva Riedel, leder af Berlingske Businesskvinder

Og lyttet, det blev der. Peiter Lacour, sektionschef i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, tog denne læring med hjem:

»Jeg blev især inspireret af Deloittes databaserede tilgang til rekruttering af talenter. I Forsvaret skal vi have endnu større fokus på diversitet i forhold til de mange uddannelses- og karriereveje, vi tilbyder. Vi skal arbejde med, at en kvinde og en mand ikke nødvendigvis opfatter det at være officer på samme måde.«

Asger Ryhl fra UN Women, der i sit oplæg advarede mod one size fits all-løsninger, var i det optimistiske hjørne: »Der er en langt højere bevidsthed om problemet på de danske direktionsgange, end tidligere. Lad os se, hvordan det rykker sig i løbet af de næste fem år.«