Hvordan kvinder overvinder ubevidste fordomme

Igen var over 100 professionelle, engagerede kvinder samlede om at overvinde de ligestillingsmyter og ubevidste fordomme, som både kvinder og mænd snubler over i arbejdslivet.
Marianne Egelund-Siig, Head of Diversity, Nordea fortalte om ligestillingens myter, data og største udfordringer. Marianne fremhævede de to største myter, som både kvinder og mænd snubler over: Vores kollektive overbevisning om, at Norden er på plads med ligestillingen, manglerne falder helt af sig selv på plads med tiden. Og at vores samfund er meritokratier, hvor kun kompetencer, performance og individuelle valg definerer vores succes. 

At det kvindelige potentiale deaktiveres, når svære karrierevalg skal træffes, og at mangfoldighed i erhvervslivet er en god business case er efterhånden slået fast med mange syvtommersøm. Marianne mindede os om, at vi ikke kan bebrejde mændene og fikse kvinderne. Men vi skal udfordre vores vaner og tænke i nye løsninger. 

Men hvordan håndterer vi så udfordringerne?
Med fokus på en rationel, faktabaseret tilgang, hvor vi ikke reagerer følelsesmæssigt, kan vi een for een dræbe kønsmyterne og udvikle nye strategier for at handle og forhandle mere konstruktive løsninger til gavn for begge køn. 

Research viser, at de mest effektive metoder til at få kvinder til tops er netværk og mentorship-programmer kombineret med uddannelse og kulturarbejde i virksomhederne. 

I netværket Berlingske Businesskvinder griber kvinderne i egen barm og vælger en ny måde at arbejde sammen på kvinder i mellem. Og så dræber vi myterne een for een, udvikler nye strategier, så vi mere konstruktivt håndterer ligestillingsudfordringerne – til gavn for begge køn, og til gavn for profitability i både selskaber & samfund.

Læs mere hvordan vi arbejder eller skriv til mig, hvis du missede mødet?