Det koster et medlemskab

Det koster et medlemskab

Det koster 8.125 kr. inkl. moms årligt at være medlem af Mandag Morgen Businesskvinder pr. 1. juli 2018.

• Et medlemskab opkræves for et år ad gangen og betales forud.

• Medlemskabet kan til enhver tid opsiges, men evt. overskydende kontingent refunderes ikke.

• Medlemskabet er personligt. Det kan være privat eller firmabetalt.

• Hvis du allerede er medlem og skulle være så uheldig at stå mellem jobs, kan du udskyde din betaling til du har et job igen.

På opfordring godkender vi efteruddannelsesbeviser.

Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af Businesskvinderne er vi selvfølgelig kede af at miste dig. Men er dette tilfældet, bedes du gøre følgende:

  • Udmeldelse skal ske skriftligt via mail til Eva Riedel
  • Udmeldelse skal ske måneden før udløb af medlemsåret
  • Udmeldelse har virkning fra den sidste dag i et medlemsår (ultimo måneden før et nyt medlemsår påbegyndes)