Camilla Kruse

Camilla Kruse
National Talent Leader, Partner at Deloitte Danmark

Camilla er talentleder i Deloitte Danmark med ansvar for Deloittes samlede talentagenda, der omfatter tiltrækning, ansættelse, fastholdelse og videreudvikling af medarbejdere og ledere i Deloitte.

Endvidere er Camilla ansvarlig for diversitet og inklusion, hvilket indbefatter udvikling og implementering af tiltag til forbedring af kønsligestilling, work agility og fastholdelse af medarbejdere med børn.

Camilla er endvidere konsulent med specialisering inden for store transformationer i den offentlige sektor, både i stat og kommuner og har 18 års erfaring med projektledelse af optimerings-, forandrings- og implementeringsprojekter i offentligt regi.

Camilla Kruse: “Mandag Morgen Businesskvinder er med til at inspirere kvinder til at forfølge deres drømme og indfri deres potentiale. Det er et formål Deloitte gerne vil bakke op om.”