Det får du som medlem

Fokus er ens i alle netværksgrupper. Helt overordnet handler det om:
-Vi skal aktivere vores fulde potentiale
-Vi bruger involverende formidling og fakta
-Vi udfordrer vores vaner og forsøger at ændre dem
-Vi skal skabe tydelige kvindelige rollemodeller
-Vi vil øge andelen af kvindelige kilder i medierne
-Vi vil påvirke udviklingen i en positiv retning til gavn for begge køn
Og vi starter med at gribe i egen barm

I netværket vil du i et fortroligt, gensidigt forpligtet fællesskab skabe nye relationer, der fremmer alliancer, venskaber, læring, videndeling, sparring, samarbejder, inspiration, erfaringsudveksling og støtte kvinder i mellem. Du kan være i en position, hvor du hjælper andre kvinder videre, eller du kan selv have brug for nye perspektiver. Det vigtigste er, at du er engageret, nysgerrig og parat til at involvere dig.
Det er sådan vi udvikler os selv og hinanden.  

Det overordnede tema vil ofte handle om ligestilling i bredeste forstand. Det kan handle om udfordringer i dit arbejdsliv, men også i dit privatliv. Hvilke samlede gode eller dårlige erfaringer og strategier har netværket? Hvad skal der til og hvordan hjælpes vi ad  – ligesom mændene er så gode til.

Det mere specifikke tema udvikles i hver enkelt gruppe i samarbejde med gruppens Running Leaders. Agendaen kan indeholde faste indslag som bordet rundt, værtens halve time eller den røde stol. Oplæg fra eksterne talere som eksempelvis kvindelige rollemodeller, talsmænd for forskellige ligestillingspolitikker er også en mulighed, ligesom vores medlemmer i Advisory Board aktivt er en del af netværkets aktiviteter.

Et personligt og fagligt stærkt netværk
Du mødes 6 gange årligt med din netværksgruppe med ca. 25 professionelle kvinder og lærer hele netværket at kende via vores community-site og tværgående netværksmøder. Møderne foregår fortrinsvis sene eftermiddage eller tidlige morgener. Medlemmerne har på skift ansvaret for at hoste møderne – eksempelvis i de respektive virksomheder.

Professionel mødeledelse og relevant indhold
Samtlige møder ledes af den erfarne netværkskoordinator Eva Riedel. Det sikrer, at alle får personligt og fagligt udbytte af møderne.

Yngre kvinder
De Yngre Businesskvinder er en tværgående netværksgruppe for yngre kvinder, hvor vi skaber et forum, der fokuserer på de udfordringer, der er fælles for yngre kvinder. Gruppen er en add-on til den faste mangfoldige netværksgruppe og driver bl.a. Mandag Morgen Businesskvinders Charity Bar.

Selvstændige kvinder
De Selvstændige Businesskvinder er en tværgående netværksgruppe for selvstændige Businesskvinder (både med og uden medarbejderansvar). Gruppen er en add-on til den faste mangfoldige netværksgruppe og mødes hveranden måned og til kaffemøde kl. 8.00 hver 1. fredag i måneden hos AL2.

Businesskvindernes mentorprogram
Det har vist sig, at der er mange potentielle mentorer og mentees i vores netværk. Mandag Morgen Businesskvinder har derfor indgået et samarbejde med KMP+ House of Mentoring om facilitering af et mentorprogram for netværkets medlemmer. KMP+ har designet og implementeret mentorprogrammer i en lang række danske og internationale virksomheder og organisationer og bl.a. arbejdet med kunder i Norge, Sverige, Tyskland, England, Frankrig og USA. Læs mere om programmet her.

Invitation til morgenmøder om kvinder på toppen
Møderne under fællestitlen ”Kvinder på toppen” fortsætter i samarbejde med netværkets samarbejdspartnere. Som medlem af netværket vil du modtage gratis invitation til samtlige morgenmøder. Det er her, du får inspiration og konkrete redskaber af højtprofilerede oplægsholdere fra ind- og udland.

Tværgående arrangementer, workshops og sociale events arrangeres løbende ligesom der til udvalgte netværksmøder vil være gæstebilletter. Følg med under “Arrangementer“.

Sparring fra Advisory Board
Hver gruppe kan trække på medlemmerne af Advisory Board i form af indlæg og sparring.

Adgang til Mandag Morgens artikler og research 
Med optagelse i netværket får du adgang til relevante udvalgte artikler.

Efteruddannelsesbevis
På opfordring godkender vi efteruddannelsesbeviser for deltagelse i netværket.

Social media tilstedeværelse 
Der findes en samlet Facebook-gruppe, der over tid vil afløse de individuelle grupper. Klik her eller søg på “Mandag Morgen Businesskvinder” og anmod om medlemsskab, hvis du ikke allerede har en invitation liggende.

Mandag Morgen Businesskvinder har sin egen virksomhedsside på Linkedin. Det betyder, at vi kan tilføje netværket i vores CV og nemmere finde hinanden og se hinandens netværk. Klik her for at følge siden.

Bemærk, at ligesom alle ikke er på Linkedin, er alle ej heller at finde på Facebook.

Se vores medlemsvilkår her.

Se alle planlagte arrangementer.

Føler du dig engageret, nysgerrig og parat til at involvere dig?

Du melder dig ind her

Vil du høre mere om netværket, så kontakt Eva Riedel eller ring på 20 94 44 12.