Netværksregler

Netværket er et gensidigt forpligtet, lukket og fortroligt netværk, der mødes 5-6 gange om året i netværksgrupper. Vores community-site, tværgående netværksgruppemøder, morgenmøder og øvrige aktiviter fungerer som platform for alle medlemmers muligheder for at skabe nye relationer, der fremmer alliancer, venskaber, læring, videndeling, sparring, samarbejder, inspiration, erfaringsudveksling og støtte kvinder i mellem.

For fuldt udbytte af netværket for både dig og dine med-medlemmer forventes det, at du bidrager med en stærk mødedisciplin og ikke mindst en lyst til at bidrage til netværket. Dermed følger naturligt, at salg af produkter og services i netværket ikke er passende.

Netværksgrupperne sammensættes blandet af Mandag Morgen Businesskvinder i forhold til industri, ledelsesniveau eller specialistfunktion.

Dit medlemskab af Businesskvinder er et personligt medlemskab, der både kan være privat som firmabetalt.

Gruppemøderne er lukkede og fortrolige, og ingen oplysninger gives videre til tredjepart

Hvis du ønsker at indstille et eller flere nye medlemmer har du en buddy-funktion for det nye medlem.

Når grupperne er sammensat har alle vetoret mod nye medlemmer uden forklaringspligt

Der er mødepligt min. to gange årligt. Orlov kan forhandles.

Hvis du mister dit arbejde kan du gratis fortsætte medlemskabet det kommende et år, mens du bruger netværket til at finde dit næste job

Netværket er pr. definition inkluderende overfor alle religioner og politiske overbevisninger, men fungerer ikke som platform for hvervning af proselytter.

Kontingent for medlemskab af Mandag Morgen Businesskvinder opkræves for 1 år ad gangen og betales forud.

Medlemskabet kan til enhver tid opsiges, men evt. overskydende kontingent refunderes ikke.

Ved afbud senere end 24 timer før et arrangement opkræves kr. 250,-

Alle omkostninger til aktiviteter i netværket er inkluderet i dit medlemskab med mindre andet er anført.

Er du i tvivl om netværket er noget for dig, så kontakt Eva Riedel eller ring på 20 94 44 12.