Anders Dons

Anders Dons er CEO i Deloitte Danmark. I sit arbejde med at betjene børsnoterede kunder har Anders bl.a. beskæftiget sig med at omstrukturere virksomheder samt opkøb og frasalg. Anders værdsætter rollen som sparringspartner, ligesom det er vigtigt for ham, at etablere stærke interne forhold i Deloitte Danmark såvel som i det globale netværk. Det globale netværk har Anders bl.a. opbygget gennem sin internationale arbejdserfaring som henholdsvis partner og manager i Singapore og Litauen.